Вас вітає комунальна установа "Валківський
центр професійного розвитку педагогічних працівників"
Валківської міської ради

Богодухівського району Харківської області

Наша установа розташована за адресою: вул. Харківська,7, м. Валки, Богодухівський район, Харківська область, 63002,

тел. (05753) 5-13-95

Основними завданнями Центру професійного розвитку педагогічних працівників є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти міста, їх психологічна підтримка та консультування.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (вебресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

-планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

-проведення супервізії;

-розроблення документів закладу освіти;

-особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

-впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.