Введіть назву тут
Тут ви можете ввести описовий текст.

Вас вітає комунальна установа "Валківський
центр професійного розвитку педагогічних працівників"
Валківської міської ради

Богодухівського району Харківської області

Наша установа розташована за адресою: вул. Харківська,7, м. Валки, Валківський район, Харківська область, 63002,

тел. (05753) 5-13-95

Основними завданнями Центру професійного розвитку педагогічних працівників є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти міста, їх психологічна підтримка та консультування.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (вебресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

-планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

-проведення супервізії;

-розроблення документів закладу освіти;

-особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

-впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.